Aktuelle Cases

På vej mod 100 forslag til at skabe et bedre sundhedsvæsen - når patientfokus, kvalitets- og effektivitetshensyn går op i en højere enhed.

Telecare Nord, Hjertesvigt

 

Samarbejde mellem de nordjyske kommuner, regionen og de praktiserende læger i Nordjylland skal forbedre behandlingen for patienter med hjertesvigt og reducere behovet for indlæggelser.

 

Projektet har medført følgende forbedringer:

 

 • Bedre oplevelse af behandlersituationen gennem tværsektorielt samarbejde og styrket samarbejde med patient og borger
 • Reducere behov for hospitalisering og kommunale sundheds, pleje og omsorgsydelser
 • Reducering i antallet af indlæggelsesdage
 • Patient empowerment gennem egenomsorg og styring

Telecare Nord, KOL

 

Tværfagligt samarbejde om telemedicinsk hjemmemonitorering til kronisk syge med KOL har forbedret behandling og patientoplevelse og vil for visse sygdomsgrupper også kunne reducere udgifterne.

 

Projektet har medført følgende forbedringer:

 

 • Reduktion i omkostning ved fokusering på borgere med svær KOL
 • Færre indlæggelsesdage, genindlæggelser og ambulante besøg
 • Øget sygdoms- mestring, tryghed og egenkontrol
 • Nye kompetencer, mulighed for at agere proaktivt, ligeværdighed i dialog mellem sundhedsprofessionelle

Patient blodmanagement

 

Reduktion af blodforbruget med 40 procent gennem en systematisk patientorienteret blodmanagement.

 

Projektet har medført følgende forbedringer:

 

 • En forbedret kvalitet i patientbehandlingen. Det sker ved en mere kvalificeret brug af transfusioner, hvorved signifikant færre patienter udsættes for transfusion. Det varierer mellem specialer, men kan være op til en halvering
 • At patienter, som fik transfusion, fik færre portioner
 • En reduktion i blodforbruget med 40% over en 5 årig periode

Antibiotic Stewardship - skift fra intravenøs til peroral antibiotikabehandling

 

Stort potentiale i skift fra intravenøs til peroral antibiotikabehandling i forhold til besparelse, frigivelse af tid til andre opgaver og kvalitet for patienterne

 

Projektet har medført følgende forbedringer:

 

 • Lavere udgift til lægemidler da peroral antibiotika er væsentlig billigere end IV antibiotika
 • Mindre invasiv lægemiddeladministration
 • Lavere risiko for infektioner
 • Indirekte økonomisk gevinst, da administration af PO er en markant mindre tidskrævende behandlingsform

SSPV i Guldborgsund Kommune

 

Udnyttelse af eksisterende viden tværsektorielt og opnår forbedret forebyggelse

 

Projektet har medført følgende forbedringer:

 

 • Bedre forebyggelsesindsats
 • Der er skabt grundlag for tiltag der kan forhindre langvarige lungelidelser for børn
 • Målrettet indsats

BOB

 

Sænk medicinomkostningerne uden at sænke kvaliteten i behandlingen

 

Projektet har medført følgende forbedringer:

 

 • ”En målrettet medicinindsats i Region Sjælland i perioden 2008-2011 har medført en mere rationel medicinsk behandling og en samlet besparelse på medicinområdet for patienter og region på 57 mio. kr.”

#100Healthideas www.100healthideas.com

 

Send os gode ideer og eksempler - du er en del af løsningen!