Om projektet

Sundhedsvæsenet er udfordret - vi samler på løsninger!

 

På den ene side er der (skabt en) forventning til behandling ”i verdensklasse”, en befolkning der bliver ældre og mere behandlingskrævende, samt en teknologisk og medicinsk udvikling, hvor grænsen for, hvad der er muligt, slet ikke er nået endnu.

 

På den anden side er der et sundhedsvæsen og en masse dedikerede sundhedsprofessionelle, der kæmper for at følge med. En offentlig sektor, der af såvel politiske som reelle årsager, ikke har ubegrænsede midler. Samt en fordeling af opgaverne mellem regioner, kommuner og praktiserende læger og måske private spillere. En organisering, der ikke automatisk sikrer sammenhængende forløb for borgerne.

 

Vi står således i en situation der på en og samme tid kræver at vi leverer sundhedsydelser:

 

  • Der lever op til borgernes behov!
  • Som har høj sundhedsfaglig kvalitet
  • Som har fokus på en effektiv ressourceudnyttelse

 

Vores ide

 

Vi påstår ikke at vi løser alle problemer, heller ikke at vi har opfundet den dybe tallerken eller at det er noget nyt.

 

Vores ærinde er helt ydmygt at vise, at en systematisk og dedikeret tilgang til udviklingen af sundhedsvæsenet kan frigøre ressourcer og kan øge kvalitet i forebyggelse, behandling og pleje. Men det sker ikke af sig selv. Eksemplerne viser, at det kræver kompetencer, indsigt, samarbejde og tålmodighed på alle niveauer. Der skal langt mere fokus på langsigtede løsninger og der skal meget mere sundhedsfaglig indsigt ind i disse processer.

Løsningerne er taget fra konkrete eksempler fra kommuner, regioner og på hospitaler rundt i Danmark og udlandet. For nogle kommuner og regioner vil der formentlig være et stort potentiale ved at bruge forslagene, for andre vil potentialet være mindre. Men uanset hvor stort potentialet er, så er det tilgangen, der er det vigtige.

Vi mener at det største potentiale i virkeligheden ligger mellem de forskellige enheder og faggrupper, og at det virkelige skifte i effekten vil komme, når vi udnytter de forskellige muligheder og kompetencer sundhedsvæsenet som helhed stiller til rådighed. En afgørende faktor for at dette vil lykkes, er at vi skal dele indsigter og løsninger og udnytte de bedste af dem.

#100Healthideas www.100healthideas.com

 

Send os gode ideer og eksempler - du er en del af løsningen!

Derfor er det også vores ambition, at skabe indsigten i samarbejde med alle de gode mennesker og projekter som vil være med.

 

Dette er startskuddet til et projekt, som vil ende med en samling af indsigter som kan deles – vi kalder det en bog. Men bogen er ikke det egentlige mål. Vi vil arbejde med en ambition om løbende at dele ideerne så de kan anvendes og der kan opstå nye ideer, som kan forbedre de eksisterende processer til gavn for borgerne og en forbedring af det samlede sundhedsvæsen

 

Vi håber at vi kan få jeres input og kommentarer, så vi i fællesskab kan udnytte vores fælles indsigt og forbedre sundhedsvæsenet

 

Hilsen

 

Lasse Lindquist, Claus Rehfeld & Martin Hornstrup